ul.Marszałkowska 58


Wyceny nieruchomości

Firma "Bracia Strzelczyk" od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą obsługą rynku nieruchomości w Polsce i poza jej granicami.

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy rozległą wiedzę na temat rynku nieruchomości, którą stale doskonalimy.
Działamy rzetelnie, opierając się na własnych analizach codziennie monitorowanego rynku oraz opiniach ekspertów.
Współpracujemy z najlepszymi licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, którzy legitymują się wieloletnią praktyką na rynku nieruchomości.
Nasz zespół gwarantuje profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi.


 • Dział Wycen Majątkowych wykonuje szacowania nieruchomości dla potrzeb:
  • osób fizycznych
  • banków
  • urzędów
  • przedsiębiorstw
 • Oferujemy usługi dla celów:
  • bankowo-hipotecznych
  • kupna-sprzedaży
  • darowizn i spadków
  • podatkowo-skarbowych
  • sprawozdań finansowych
  • sądowych i komorniczych
 • Wykonujemy wyceny nieruchomości:
  • mieszkaniowych: domy, lokale mieszkalne, zarówno ukończonych, jak i w budowie
  • biurowych, handlowych, magazynowych
  • przemysłowych
  • gruntowych budowlanych, rolnych i leśnych
  • pozostawionych poza granicami kraju , tzw. mienie zabużańskie
 • Sporządzamy opracowania i ekspertyzy, nie stanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
  • oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Małgorzata MIKICIUK

malgorzata.mikiciuk@strzelczyk.pl

+48 22 622 47 92

faks: +48 22 622 4792

kom.: +48 602 745 430

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od piątku do soboty w godzinach 8.00 - 20.00

Bracia Strzelczyk Nieruchomości