Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Sprzedaż mieszkania należy rozpocząć od sprawdzenia jej księgi wieczystej.

Jednak, nierzadko sami właściciele nie wiedzą, jak znaleźć numer księgi wieczystej i, ewentualnie gdzie jej wyszukać.

Swoje poszukiwania możemy rozpocząć od udania się do Starostwa Powiatowego, Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Możemy złożyć wniosek wniosku o pozyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, ale musimy wówczas wykazać się interesem prawnym dla wskazanej nieruchomości.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej nie posiadając interesu prawnego?

Można skorzystać z ogólnopolskiej wyszukiwarki ksiąg wieczystych ksiegiwieczyste.pl.

Wyszukiwarka ta umożliwia szybkie i sprawne wyszukanie księgi wieczystej po numerze działki oraz po adresie nieruchomości. Jeśli nie znamy kodu Sądu Rejonowego, w którym znajduje się poszukiwana przez nas księga możemy skorzystać z indeksu kodów zamieszczonych na pierwszej stronie przeglądarki.

Księgi wieczyste są jawne: każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może ją przeglądać, ale zasada ta nie przekłada się na akta księgi wieczystej, które może przeglądać tylko osoba mająca interes prawny.

Usługi te są, niestety płatne, ale dzięki nim możemy znaleźć i ustalić numer księgi wieczystej.

Gdzie znajdę treść księgi wieczystej?

Jeśli znamy numer księgi wieczystej i chcemy ją przejrzeć, wówczas należy skorzystać z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Źródło: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

Aneta Wankiewicz

Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji