Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Biuro Belwederska 19:

+ 48 22 841 32 14

Działka 2.1791 ha gmina Nowa Sucha pow. Sochaczew

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
2 300 000 PLN
Powierzchnia
21 791 m2

Na sprzedaż działka gruntu o powierzchni 2.1791 ha położona w gminie Nowa Sucha, powiat Sochaczew. Wieś Jeżówka.
W obrębie geodezyjnym Kazimierzów.


Prezentowana nieruchomość (21.791 m2) znajduje się bezpośrednio przy DK50 pomiędzy Grójcem i Sochaczewem.
W odległości ok 8 km od zjazdu na Sochaczew z węzła Wiskitki. Odległość od Warszawy ok 50 km. Odległość do Sochaczewa 8 km.
Odległość do Grójca 55 km


Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Działka przeznaczona jest pod 1UP - Zabudowę Usługowo-Produkcyjną.
Media: prąd, woda miejska


PRZEZNACZENIE TERENU:
  1. PODSTAWOWE:
- zabudowa usługowa
- zabudowa produkcyjna
- obiekty obsługi komunikacji (hotel, motel, stacja paliw, myjnia samochodowa, stacja obsługi samochodów itp.
- składy i magazyny
- logistyka (bazy logistyczne, transportowe, magazyny, handel hurtowy
  2. TOWARZYSZĄCE:
- budynki gospodarcze
- miejsca postojowe i garaże
- zieleń urządzona
- obiekty małej architektury
- drogi wewnętrzne
- urządzenia budowlane
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej


STAN PRAWNY:
Własność z KW, jeden właściciel, brak obciążeń


CENA OFERTOWA:  2.300.000 PLN  (105.55 PLN/m2) do negocjacji.

For sale a plot of land with an area of 2.1791 ha located in the Nowa Sucha commune, Sochaczew district. Village Jeżówka. Within the geodetic area of Kazimierzów. The presented property (21,791 m2) is located directly at DK50 between Grójec and Sochaczew. At a distance of about 8 km from the exit to Sochaczew from the Wiskitki junction. The distance from Warsaw is about 50 km. The distance to Sochaczew is 8 km. Distance to Grójec 55 km. The area is covered by the Local Spatial Development Plan. The plot is intended for 1UP - Service and Production Development. Utilities: electricity, city water PURPOSE OF THE AREA: 1. BASIC: - service buildings - production buildings - communication facilities (hotel, motel, gas station, car wash, car service station, etc. - depots and warehouses - logistics (logistics, transport , warehouses, wholesale 2. ACCOMPANYING: - outbuildings - parking spaces and garages - arranged greenery - small architecture objects - internal roads - construction equipment - technical infrastructure networks and devices LEGAL STATUS: Ownership with Land and Mortgage Register, one owner, no encumbrances OFFER PRICE : PLN 2,300,000 (PLN 105.55/m2) to be negotiated.

  • Ogrodzenie: Brak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny produkcyjno-usługowe
  • Możliwość podziału: Tak
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
  • Komunikacja: PKS, Bus
Robert Rożnowski

Robert Rożnowski

Doradca ds. Nieruchomości

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę STRZELCZYK Sp. z o.o. (dawniej: "BRACIA STRZELCZYK" WITOLD STRZELCZYK) dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Strzelczyk Sp. z o.o. (dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/11 i 12, 00-545 Warszawa, KRS: 0001055409, NIP: 7011162661, z którym można się skontaktować pod adresem bracia@strzelczyk.pl… czytaj więcej

 

Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1.09.2023 r. doszło do przekształcenia przedsiębiorcy Witolda Strzelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK, miejsce prowadzenia działalności: ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa (dalej jako: „Przedsiębiorca przekształcany”) w spółkę kapitałową działającą pod firmą STRZELCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka przekształcona”).

Dnia 1.09.2023 r. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001055409. Spółce zostały nadane nowe numery NIP: 7011162661 i REGON: 526266110.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 5842 § 1 ksh Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego. Tym samym Spółka przekształcona kontynuuje dotychczasową działalność prowadzoną przez Przedsiębiorcę przekształcanego. W szczególności Spółka przekształcona pozostaje stroną wszelkich umów zawartych przez Przedsiębiorcę przekształcanego.

Od 1.09.2023 r. obowiązują następujące dane Spółki przekształcanej:

STRZELCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK)
ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12
00-545 Warszawa
KRS: 0001055409
NIP: 7011162661
REGON: 526266110

This will close in 0 seconds