Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Działka w lesie z możliwością zabudowy

Sprzedane

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
340 800 PLN
Powierzchnia
2 272 m2

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynek mieszkalny.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących zamierzeniu
inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) miejsc postojowych;
3) budynków garażowo-gospodarczych, gospodarczych i garaży;
4) zieleni towarzyszącej.
5) obiektów małej architektury.

3. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) budynki mogą być realizowane wyłącznie w zabudowie wolnostojącej;
2) ustala się lokalizację wyłącznie jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego o jednym lokalu
mieszkalnym, na działce budowlanej lub jednego budynku mieszkalnego o jednym lokalu mieszkalnym
i jednym lokalu usługowym;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) linie zabudowy od lasów, zgodnie z rysunkiem planu - w odległości 12m od granicy lasu z uwzględnieniem
warunków technicznych i przepisów odrębnych;
5) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01,
b) maksymalna – 0,4;
6) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;
7) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 70%;
8) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 4 m;
9) maksymalna wysokość budynków:
a) mieszkalnych – 9m – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) garażowo-gospodarczych, gospodarczych, garaży – 5m – 1 kondygnacja nadziemna;
10) geometria dachów:
a) na terenach oznaczonych symbolem 1MN-4MN oraz 6MN-18MN – dachy symetryczne, dwu lub
wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
b) na terenie oznaczonym symbolem 5MN:
- dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 25–45°,
- dachy płaskie;  • Ogrodzenie: Brak
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Budownictwo jednorodzinne indywidualne
  • Dostępne w okolicy: Zabudowa niska
  • Droga dojazdowa: Polna droga
  • Komunikacja: Autobus
Andrzej Bednarski

Andrzej Bednarski

Doradca ds. Nieruchomości

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę STRZELCZYK Sp. z o.o. (dawniej: "BRACIA STRZELCZYK" WITOLD STRZELCZYK) dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Strzelczyk Sp. z o.o. (dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/11 i 12, 00-545 Warszawa, KRS: 0001055409, NIP: 7011162661, z którym można się skontaktować pod adresem bracia@strzelczyk.pl… czytaj więcej