Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Co powinna zawierać umowa sprzedaży mieszkania z hipoteką?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży mieszkania z hipoteką

Data aktualizacji: 11 czerwca, 2024

Sprzedaż mieszkania z hipoteką wydaje się niektórym bardzo trudna lub niemożliwa. Na szczęście nie jest tak źle! W tym przypadku trzeba dokonać po prostu nieco więcej formalności, niż w przypadku nieobciążonego mieszkania. W niniejszym artykule przedstawimy elementy, które powinna zawierać umowa sprzedaży mieszkania z hipoteką.

Warunki sprzedaży mieszkania z hipoteką

Jeśli zgłosił się chętny na zakup mieszkania z hipoteką, należy udać się do banku, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny, by poinformować o zamiarze sprzedaży mieszkania i zawnioskować o wydanie odpowiedniego zaświadczenia w przedmiocie zgody na sprzedaż mieszkania. Zaświadczenie takie zawierać będzie informacje o kwocie, która pozostała do spłacenia wraz ze wskazaniem rachunku bankowego przeznaczonego do spłaty oraz ważną 30 dni promesę dotyczącą zgody banku na wykreślenia hipoteki. W tym czasie należy podpisać umowę sprzedaży.

mieszkanie na sprzedaż

Po podpisaniu umowy sprzedający czeka na pozytywną decyzję kredytową oraz potrzebne zaświadczenia i dopiero po tym można udać się do notariusza i podpisać umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. W takim dokumencie znajdować się będą szczegóły, dotyczące spłaty kredytu. Jeśli kupujący, korzystający z kredytu hipotecznego, nabywa lokal z hipoteką, musi przedłożyć w swoim banku kopię ww. aktu notarialnego. Istnieje także opcja zakupu mieszkania oraz przejęcia kredytu po poprzednim właścicielu.

Zawartość umowy sprzedaży mieszkania z hipoteką

Na początku obie strony transakcji mogą, choć nie muszą, podpisać umowę przedstępną sprzedaży. W skład umowy sprzedaży muszą wchodzić takie elementy jak:

  • nazwa umowy,
  • data i miejsce jej zawarcia,
  • dane osobowe stron umowy przedwstępnej sprzedaży,
  • ustalenie ceny sprzedaży oraz czasu na sfinalizowanie transakcji,
  • uzgodnienie terminu wydania mieszkania,
  • zapisy w umowie przedwstępnej o zadatku oraz spłacie zadłużenia,
  • zobowiązanie sprzedającego do dostarczenia dokumentów do umowy sprzedaży mieszkania,

Omowa sprzedaży musi być podpisana u notariusza w formie aktu.

Treść umowy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym

Ostateczna umowa sprzedaży określa strony umowy, cenę, przedmiot, formę zapłaty oraz termin wydania nieruchomości.

Do obowiązków notariusza należy opisanie przedłożonych dokumentów i zawarcie wniosku do sądowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o dokonanie zmiany właściciela na skutek sprzedaży.

W umowie sprzedaży musi zostać dokładnie określony przedmiot umowy, to znaczy jego adres, powierzchnię, numer Księgi Wieczystej oraz dane z ewidencji gruntów i budynków. W umowie musi znaleźć się także dokładnie określona cena sprzedaży.

W treści umowy osoba sprzedająca musi oświadczyć, że jest właścicielem sprzedawanego lokalu mieszkalnego, a numer KW powinien być dołączony do umowy.

Sprzedający oświadcza także, że nabył mieszkanie ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego.


Autor artykułu: strzelczyk.pl