Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Czy można sprzedać dom z kredytem?

Czy można sprzedać dom z kredytem

Wielu właścicieli domów oraz mieszkań zastanawia się, czy może pozwolić sobie na sprzedaż swojej nieruchomości, jeśli ciąży na niej kredyt hipoteczny. Odpowiedź na to pytanie brzmi: oczywiście tak! Naturalnie, w takim przypadku trzeba dopełnić nieco więcej formalności, jednak nie warto się zrażać. Jak więc przebiega prawidłowa sprzedaż domu lub mieszkania z hipoteką?

Sprzedaż domu z kredytem – pierwsze kroki

Aby w ogóle rozpocząć proces sprzedaży swojej nieruchomości należy udać się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego i wystąpić o specjalne zaświadczenie, które będzie zawierało m.in. informację o wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, takich jak prowizja za wcześniejszą spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu. W ww. zaświadczeniu bank wskaże nr rachunku bankowego, na który powinna zostać dokonana spłata zadłużenia z tytułu kredytu oraz z tytułu opłat dodatkowych.

Posiadając takie zaświadczenie będzie można przystąpić do formalności związanych ze sprzedażą domu z kredytem hipotecznym – tj. umówić się do wybranej kancelarii notarialnej na zawarcie umowy sprzedaży. W umowie sprzedaży powinna zostać zamieszczona klauzula mówiąca o tym, że środki pochodzące ze zbycia przedmiotu sprzedaży w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu oraz spłatę opłat dodatkowych.

W kolejnym kroku – tj. po zawarciu umowy sprzedaży i dokonaniu spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu i opłat dodatkowych –  bank udzieli pisemnej zgody na wykreślenie hipoteki. 

Priorytet spłaty zadłużenia sprzedającego

Jak już wspomnieliśmy, obciążoną nieruchomość można nabyć zarówno za gotówkę, jak i posiłkując się kredytem hipotecznym. Trzeba przy tym pamiętać o tym, że w pierwszej kolejności spłacane jest zadłużenie (kredyt, pożyczka) sprzedającego. Dopiero gdy zostanie spełniony ten warunek, sprzedający otrzymuje „swoja dolę” z ceny sprzedaży, tj różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a wysokością spłaconego zadłużenia z tytułu kredytu i opłat dodatkowych.

zgłoś nieruchomość na sprzedaż

Co ciekawe, jeśli nabywca posiłkuje się środkami z kredytu, zbywca otrzymuje należną mu sumę dopiero wtedy, gdy zostanie przedłożone zaświadczenie banku sprzedawcy nieruchomości o całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu kredytu oraz opłat dodatkowych. Pozostała część kredytu udzielonego nabywcy uruchamiana jest bowiem po przedłożeniu zgody na wykreślenie hipoteki i złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki.

Problemy przy sprzedaży domu z kredytem

Niektórzy nabywcy spotykają się z sytuacją, gdy kwota kredytu, jaka pozostała do spłaty, jest większa niż wartość upatrzonej nieruchomości. Problem pojawia się w momencie, gdy zbywca nie jest w stanie uregulować tej różnicy i musi skorzystać z możliwości przeniesienia zabezpieczenia hipotecznego na inną nieruchomość. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli wartość innej nieruchomości jest dostatecznie wysoka, by bank pozwolił na takie rozwiązanie.  Niemniej, wskazana powyżej sytuacja jest tak naprawdę jednym z nielicznych problemów, które zdarzają się na drodze sprzedaży nieruchomości z kredytem.

Czy sprzedaż domu z kredytem się opłaca

Decyzja o sprzedaży domu lub mieszkania z kredytem hipotecznym może być podyktowana różnymi powodami. Niektórzy zmieniają miejsce zamieszkania, inni znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i zmuszeni są sprzedać lokum o wyższej wartości na rzecz czegoś tańszego. Bez względu na powód trzeba pamiętać, że sprzedaż obciążonej nieruchomości musi zostać poprzedzona spłatą kredytu hipotecznego. 

Jak widać, można bez większych przeszkód sprzedać dom lub mieszkanie z kredytem, jeśli tylko posiada się odpowiednią wiedzę. Warto w tym miejscu wesprzeć się osobami, które posiadają szeroką wiedzę w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz kredytowania i chętnie pomogą przejść przez cały proces.


Autor artykułu: strzelczyk.pl