Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Komu przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych obciążeń, z którym muszą się mierzyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy posiadający nieruchomości. Mimo że jest to stały element krajobrazu finansowego każdego właściciela gruntów, budynków czy budowli, istnieją sytuacje oraz regulacje prawne, które mogą zapewnić zwolnienie z tego podatku lub znacząco zmniejszyć jego wysokość. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikom zasady obowiązujące w kontekście podatku od nieruchomości, a także warunki, pod którymi możliwe jest skorzystanie ze zwolnień podatkowych.

Podatek od nieruchomości – co podlega opodatkowaniu?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. Taką okolicznością może być na przykład kupno bądź darowizna gruntu, budynku lub budowli.

Jeżeli obowiązek podatkowy zależy od powstania budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części, przed ich ostatecznym wykończeniem.

Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest: wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od położenia nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. przewiduje odmienne zasady naliczania podatku dla każdego z typów nieruchomości. Wysokość stawki zależy przede wszystkim. od przeznaczenia nieruchomości oraz od zasad rozliczania podatku przyjętych w uchwałach rad gmin.

Stawki podatku od nieruchomości mają charakter kwotowy. Wyjątek stanowi stawka od budowli (czyli obiektów, które nie są budynkami), która ma charakter procentowy i wynosi 2% wartości tych budowli.

W przypadku gruntów lub budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stosowane są wyższe kwotowe stawki opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca przeznaczył określoną powierzchnię mieszkania do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to z tego powodu może wzrosnąć podatek od nieruchomości.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje albo z mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albo na podstawie odrębnych przepisów np.:

  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
  • indywidualnych uchwał podejmowanych przez lokalne gminy, które mają w tym zakresie pewną autonomię,
  • aktach regulujących udzielanie pomocy w ramach włączeń grupowych,
  • aktach regulujących udzielanie pomocy de minimis,

Ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych dotyczy niemal wyłącznie właścicieli gruntów i budynków wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub produkcji rolnej (np. do uprawy roślin w szklarniach czy prowadzenia pasiek), a także działalności rybackiej lub leśnej. Podatku nie trzeba też płacić za ogródki i domki działkowe.

W niektórych gminach lista osób fizycznych zwolnionych z podatku może być szersza.

Ulga za zazielenienie budynku

Ciekawy przykładem wprowadzenia lokalnego zwolnienia z podatku od nieruchomości jest ulga za zazielenienie budynku. Mogą z niej skorzystać właściciele domów, którzy posadzą na dachach rośliny wieloletnie lub umieszczą na jednej ze ścian elewacji ogród wertykalny, lub pnącze. Ulgi podatkowe za zazielenienie domu obowiązują m.in. w Niemczech i Skandynawii. W Polsce na razie wprowadzono je w dwóch miastach – Katowicach i Kaliszu, ale jego wdrożenie planują także Gdańsk i Poznań.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w pierwszej kolejności udaj się do swojego urzędu miasta lub gminy w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o taką ulgę.