Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Blog o rynku nieruchomości

Odkryj najnowsze trendy i porady na blogu nieruchomości. Eksperckie artykuły, analizy rynku i praktyczne wskazówki dla kupujących, sprzedających i inwestorów. Twoje źródło wiedzy o nieruchomościach!

dokumenty do aktualizacji przed sprzedażą mieszkania

Jakie dokumenty aktualizować przed sprzedażą mieszkania?

Sprzedaż mieszkania, w szczególności na rynku wtórnym, to proces, który wymaga od sprzedającego skompletowania bądź zaktualizowania szeregu dokumentów. Jest tak, gdyż z jednej strony odpowiednie dokumenty są niezbędne dla notariusza, aby ten mógł sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży, z drugiej strony zaś kupujący przed zawarciem umowy zwykle chcą zweryfikować i ocenić stan prawny i finansowy mieszkania.

Więcej
zabezpieczenie transakcji sprzedaży nieruchomości

Jak zabezpieczyć transakcję sprzedaży nieruchomości przed oszustwem

Jako że ustawowo przewidzianą formą dla zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest forma aktu notarialnego, ryzyko związane z obrotem nieruchomościami jest – z formalnego punktu widzenia – niskie. Notariusze jako profesjonaliści i przedstawiciele zawodu zaufania publicznego mają bowiem przede wszystkim za zadania zadbać, by obrót nieruchomościami przebiegał w sposób prawidłowy i możliwe bezpieczny.

Niemniej, nawet zachowując odpowiednie procedury wciąż istnieje niebezpieczeństwo niewypłacalności kontrahenta lub zwyczajnego oszustwa, przez które należy rozumieć świadome wprowadzenie w błąd w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozdysponowania majątkiem.

Więcej
wpis do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej – na czym polega i jakie informacje zawiera

Rejestracja nieruchomości w księdze wieczystej jest kluczowa dla zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Procedura ta, regulowana ustawą o księgach wieczystych i hipotece, pozwala właścicielom na aktualizowanie stanu prawnego nieruchomości. W artykule przedstawiamy, jak dokonać wpisu do księgi wieczystej, jakie są związane z tym obowiązki i koszty.

Więcej
prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości – co to oznacza dla sprzedającego i kupującego

Prawo pierwokupu zapewnia uprawnionym pierwszeństwo zakupu określonych nieruchomości w przypadku ich sprzedaży osobom trzecim. Istotność tego prawa wykracza poza same regulacje Kodeksu cywilnego, znajdując swoje zastosowanie również w specjalnych ustawach, co podkreśla jego wpływ na zarządzanie nieruchomościami i ochronę interesów zarówno jednostek, jak i społeczności lokalnych. Artykuł ten ma na celu dokładne omówienie zakresu, charakteru i skutków stosowania prawa pierwokupu w różnych kontekstach prawnych.

Więcej
mieszkania bezczynszowe - wady i zalety

Mieszkania bezczynszowe – wady i zalety

Coraz więcej osób poszukuje alternatyw dla tradycyjnego mieszkania z czynszem, dążąc do większej niezależności i oszczędności. Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, są mieszkania bezczynszowe. W tym artykule przyjrzymy się, na czym dokładnie polega koncepcja mieszkania bezczynszowego, jakie niesie zalety, a także jakie wyzwania mogą pojawić się w trakcie jego użytkowania.

Więcej
klauzula waloryzacyjna w umowie najmu

Klauzula waloryzacyjna w umowie najmu

Celem właściciela nieruchomości wynajmującego lokal jest osiąganie dochodów z najmu na możliwie stałym poziomie. Jednak w obliczu ciągłych zmian w gospodarce zarówno krajowej, jak i światowej, brak możliwości dostosowania wysokości czynszu do obniżającej się siły nabywczej pieniądza może negatywnie wpływać na finanse właściciela. W odpowiedzi na te wyzwania, ustawodawca umożliwił dokonywanie waloryzacji czynszu najmu (co dotyczy również lokali mieszkalnych) pozwalając na zachowanie wartości dochodów z najmu w zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym.

Więcej
zwolnienie z podatku od nieruchomości

Komu przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych obciążeń, z którym muszą się mierzyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy posiadający nieruchomości. Mimo że jest to stały element krajobrazu finansowego każdego właściciela gruntów, budynków czy budowli, istnieją sytuacje oraz regulacje prawne, które mogą zapewnić zwolnienie z tego podatku lub znacząco zmniejszyć jego wysokość. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikom zasady obowiązujące w kontekście podatku od nieruchomości, a także warunki, pod którymi możliwe jest skorzystanie ze zwolnień podatkowych.

Więcej
zakup nieruchomości od syndyka

Zakup nieruchomości od syndyka – aspekty prawne

Kupujący coraz częściej szukają alternatywnych sposobów zakupu nieruchomości po atrakcyjnych cenach. Jedną z takich form jest zakup od syndyka sprzedającego nieruchomość w toku postępowania upadłościowego.

Więcej
spory sąsiedzkie, immisje

Spory sąsiedzkie – jak prawo może pomóc w ich rozwiązaniu? Immisje.

Spory sąsiedzkie są nieuniknione – dotyczyć mogą one różnorakich sytuacji: począwszy od oddziaływania na sąsiedzką nieruchomość w sposób bezpośredni, fizyczny (np. poprzez naruszenie granicy działki, znaków granicznych, bądź budowę na cudzym gruncie), poprzez emisję hałasu lub nieprzyjemnych zapachów, skończywszy na oddziaływaniach nieco mniej oczywistych i o „abstrakcyjnym” charakterze – takich jak cień rzucany przez zbyt wysoki żywopłot, bądź gromadzenie przez sąsiada nieestetycznych rupieci przy płocie.

Więcej
odpowiedzialność cywilna i prawna agentów nieruchomości

Odpowiedzialność cywilna i prawna agentów nieruchomości

Prowadzenie działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związane jest z ryzykiem powstania roszczenia odszkodowawczego.

Należy przy tym wskazać, że przedmiotem pośrednictwa są  nieruchomości, a zatem rzeczy o dużej wartości majątkowej –  dlatego szkoda w postaci uszczerbku w majątku poszkodowanego może mieć znaczną, wartość, a ewentualne roszczenia odszkodowawcze w wielu przypadkach mogą przewyższać możliwości finansowe osób świadczących usługi pośrednictwa.

Więcej