Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Blog o rynku nieruchomości

Odkryj najnowsze trendy i porady na blogu nieruchomości. Eksperckie artykuły, analizy rynku i praktyczne wskazówki dla kupujących, sprzedających i inwestorów. Twoje źródło wiedzy o nieruchomościach!

wpis do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej – na czym polega i jakie informacje zawiera

Rejestracja nieruchomości w księdze wieczystej jest kluczowa dla zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Procedura ta, regulowana ustawą o księgach wieczystych i hipotece, pozwala właścicielom na aktualizowanie stanu prawnego nieruchomości. W artykule przedstawiamy, jak dokonać wpisu do księgi wieczystej, jakie są związane z tym obowiązki i koszty.

Więcej
prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości – co to oznacza dla sprzedającego i kupującego

Prawo pierwokupu zapewnia uprawnionym pierwszeństwo zakupu określonych nieruchomości w przypadku ich sprzedaży osobom trzecim. Istotność tego prawa wykracza poza same regulacje Kodeksu cywilnego, znajdując swoje zastosowanie również w specjalnych ustawach, co podkreśla jego wpływ na zarządzanie nieruchomościami i ochronę interesów zarówno jednostek, jak i społeczności lokalnych. Artykuł ten ma na celu dokładne omówienie zakresu, charakteru i skutków stosowania prawa pierwokupu w różnych kontekstach prawnych.

Więcej
mieszkania bezczynszowe - wady i zalety

Mieszkania bezczynszowe – wady i zalety

Coraz więcej osób poszukuje alternatyw dla tradycyjnego mieszkania z czynszem, dążąc do większej niezależności i oszczędności. Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, są mieszkania bezczynszowe. W tym artykule przyjrzymy się, na czym dokładnie polega koncepcja mieszkania bezczynszowego, jakie niesie zalety, a także jakie wyzwania mogą pojawić się w trakcie jego użytkowania.

Więcej
klauzula waloryzacyjna w umowie najmu

Klauzula waloryzacyjna w umowie najmu

Celem właściciela nieruchomości wynajmującego lokal jest osiąganie dochodów z najmu na możliwie stałym poziomie. Jednak w obliczu ciągłych zmian w gospodarce zarówno krajowej, jak i światowej, brak możliwości dostosowania wysokości czynszu do obniżającej się siły nabywczej pieniądza może negatywnie wpływać na finanse właściciela. W odpowiedzi na te wyzwania, ustawodawca umożliwił dokonywanie waloryzacji czynszu najmu (co dotyczy również lokali mieszkalnych) pozwalając na zachowanie wartości dochodów z najmu w zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym.

Więcej
zwolnienie z podatku od nieruchomości

Komu przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych obciążeń, z którym muszą się mierzyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy posiadający nieruchomości. Mimo że jest to stały element krajobrazu finansowego każdego właściciela gruntów, budynków czy budowli, istnieją sytuacje oraz regulacje prawne, które mogą zapewnić zwolnienie z tego podatku lub znacząco zmniejszyć jego wysokość. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikom zasady obowiązujące w kontekście podatku od nieruchomości, a także warunki, pod którymi możliwe jest skorzystanie ze zwolnień podatkowych.

Więcej
zakup nieruchomości od syndyka

Zakup nieruchomości od syndyka – aspekty prawne

Kupujący coraz częściej szukają alternatywnych sposobów zakupu nieruchomości po atrakcyjnych cenach. Jedną z takich form jest zakup od syndyka sprzedającego nieruchomość w toku postępowania upadłościowego.

Więcej
spory sąsiedzkie, immisje

Spory sąsiedzkie – jak prawo może pomóc w ich rozwiązaniu? Immisje.

Spory sąsiedzkie są nieuniknione – dotyczyć mogą one różnorakich sytuacji: począwszy od oddziaływania na sąsiedzką nieruchomość w sposób bezpośredni, fizyczny (np. poprzez naruszenie granicy działki, znaków granicznych, bądź budowę na cudzym gruncie), poprzez emisję hałasu lub nieprzyjemnych zapachów, skończywszy na oddziaływaniach nieco mniej oczywistych i o „abstrakcyjnym” charakterze – takich jak cień rzucany przez zbyt wysoki żywopłot, bądź gromadzenie przez sąsiada nieestetycznych rupieci przy płocie.

Więcej
Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Poradnik dla wynajmującego

Ze statystycznego punktu widzenia najem mieszkania nie wiąże się z dużym ryzykiem – znaczna większość najemców wywiązuje się bowiem z warunków umowy najmu i bez przeszkód opuszcza wynajmowany lokal po zakończeniu jej obowiązywania. Co więcej, najemcy rozliczają się wcześniej z wynajmującym i pozostawiają lokal w stanie niepogorszonym. Koszt naprawy ewentualnych szkód potrącany jest zazwyczaj z kaucji.

Więcej
odpowiedzialność cywilna i prawna agentów nieruchomości

Odpowiedzialność cywilna i prawna agentów nieruchomości

Prowadzenie działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związane jest z ryzykiem powstania roszczenia odszkodowawczego.

Należy przy tym wskazać, że przedmiotem pośrednictwa są  nieruchomości, a zatem rzeczy o dużej wartości majątkowej –  dlatego szkoda w postaci uszczerbku w majątku poszkodowanego może mieć znaczną, wartość, a ewentualne roszczenia odszkodowawcze w wielu przypadkach mogą przewyższać możliwości finansowe osób świadczących usługi pośrednictwa.

Więcej
umowa dożywocia

Umowa dożywocia – alternatywa dla tradycyjnej sprzedaży nieruchomości?

Jednym ze sposobów nabycia nieruchomości, obok standardowej umowy sprzedaży, darowizny bądź spadkobrania, jest umowa o dożywocie. Stanowi ona rozwiązanie, które w szczególności dedykowane jest w stosunkach rodzinnych między dziećmi i rodzicami lub wnukami i dziadkami (choć nie tylko).

Więcej