Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Biuro Belwederska 19:

+ 48 22 841 32 14

Własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu – czym są i czym się różnią?

jakie są formy własności mieszkania

Regulacje prawne w Polsce zakładają aż cztery rodzaje własności mieszkania lub prawa do jego użytkowania. Zanim kupisz mieszkanie, sprawdź czym się różnią i czym każde z nich się charakteryzuje. Forma dysponowania nieruchomością może mieć dla Ciebie, wbrew pozorom, bardzo duże znaczenie.

Jakie są formy własności mieszkania?

W polskich regulacjach prawnych można spotkać się z następującymi formami dysponowania nieruchomością:

  • Własność mieszkania;
  • Lokal komunalny;
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu.

Zapewne spotkałeś się z przynajmniej dwiema formami. Warto znać je wszystkie, jeśli zamierzasz kupić mieszkanie w upatrzonej okolicy.

Własność mieszkania

Własność to najbardziej pożądana przez Polaków forma posiadania mieszkania. Forma ta oferuje najwięcej uprawnień do zarządzania lokalem. Nabywca staje się samodzielnym właścicielem i może zarządzać mieszkaniem wedle swojego uznania, o ile nie zaburza to zasad ładu i współżycia społecznego oraz nie czyni szkody budynkowi, do którego mieszkanie przynależy.

Posiadając mieszkanie na własność kupujący jest wpisywany w Księgę Wieczystą, którą prowadzi właściwy miejscowo Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie na własność można z powodzeniem sprzedać, wynająć oraz udostępnić pod działalność gospodarczą, co daje dużą swobodę działania.

Lokal komunalny

Mieszkanie w lokalu komunalnym nie oznacza jego posiadania. Możliwe jest tylko użytkowanie go, a właścicielem jest gmina, która udostępnia lokal osobom potrzebującym. Te jednak muszą spełniać określone kryteria, by móc ubiegać się o takie mieszkanie. Trudna sytuacja materialna zwykle nie zwalnia ich konieczności opłacania czynszu.

Osoba zamieszkująca lokal komunalny przeważnie posiada prawo pierwokupu, a po udanej transakcji lokal komunalny staje się odrębną własnością.

Niestety, mieszkaniec lokalu komunalnego nie może przekazać go w ramach spadku, ale jeśli rodzina zmarłego również znajduje się w trudnej sytuacji, zwyczajowo otrzymują prawo najmu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest tzw. Ograniczonym prawem rzeczowym, którego treść uregulowana została w Ustawie z dn. 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zakłada że lokal pozostaje własnością spółdzielni, a osoba decydująca się na takie mieszkanie, może korzystać z lokalu oraz oporządzać nim. W tym przypadku nie trzeba zakładać Księgi Wieczystej, choć warto, ponieważ mieszkanie to może zostać zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, a wtedy KW jest co do zasady  konieczne.

W praktyce z takiego mieszkania można korzystać, sprzedać je oraz przekazać je w formie spadku. Ograniczeniem jest natomiast przeznaczenie go na lokal użytkowy. Tutaj konieczna będzie zgoda spółdzielni.

Co ciekawe, po upadku lub likwidacji spółdzielni posiadacz mieszkania otrzymuje je na własność.

Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu

Osoba, która zechce nabyć prawa do dysponowania takim lokalem, musi wnieść o wiele niższy wkład do spółdzielni.

Prawo lokatorskie jest niezbywalne, nie podlega egzekucji, a przy tym nie można przekazać go w spadku.

Po upadku spółdzielni posiadacz lokatorskiego własnościowego prawa do lokalu nie otrzymuje go na własność, a jedynie dysponuje prawem najmu.

Wśród wymienionych form dysponowania nieruchomością najbardziej polecamy prawo własności.


Autor artykułu: strzelczyk.pl

Zawiadomienie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1.09.2023 r. doszło do przekształcenia przedsiębiorcy Witolda Strzelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK, miejsce prowadzenia działalności: ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12, 00-545 Warszawa (dalej jako: „Przedsiębiorca przekształcany”) w spółkę kapitałową działającą pod firmą STRZELCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka przekształcona”).

Dnia 1.09.2023 r. Spółka przekształcona została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001055409. Spółce zostały nadane nowe numery NIP: 7011162661 i REGON: 526266110.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 5842 § 1 ksh Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego. Tym samym Spółka przekształcona kontynuuje dotychczasową działalność prowadzoną przez Przedsiębiorcę przekształcanego. W szczególności Spółka przekształcona pozostaje stroną wszelkich umów zawartych przez Przedsiębiorcę przekształcanego.

Od 1.09.2023 r. obowiązują następujące dane Spółki przekształcanej:

STRZELCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dawniej: „BRACIA STRZELCZYK” WITOLD STRZELCZYK)
ul. Marszałkowska 58 lok. 11 i 12
00-545 Warszawa
KRS: 0001055409
NIP: 7011162661
REGON: 526266110

This will close in 0 seconds