Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Bezpieczny kredyt 2% – podstawowe informacje

bezpieczny kredyt 2%

Ustawa z 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe na dniach zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Program ma ruszyć 1 lipca 2023 r. (sobota). To zaś oznacza, że wniosek o kredyt z dopłatą od państwa będzie można złożyć już w poniedziałek 3 lipca. 2023 r.

W poniższym artykule zostaną przedstawione najważniejsze informację związane z zasadami funkcjonowania bezpiecznego kredytu 2%, tj.:

Kto może otrzymać bezpieczny kredyt 2%?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Ponadto, osoba ubiegająca się o kredyt 2% nie może być stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu oraz w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu.

W przypadku, gdy o kredyt chce wnioskować jeden z małżonków posiadających rozdzielność majątkową, a drugi w przeszłości posiadał mieszkanie lub dom. Uzyskanie kredytu będzie możliwe, jeśli to mieszkanie zostało sprzedane przed zawarciem małżeństwa.

Bezpieczny Kredyt 2% skierowany jest do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia lub użyczenia takiego mieszkania lub domu w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Na co przeznaczony jest bezpieczny kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% przeznaczony jest na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego.

Możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku wykończeniem domu jednorodzinnego, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

W programie w większości przypadków nie będzie żadnego limitu powierzchni, ani ceny za m2. Może to więc być dowolne mieszkanie lub dom, zarówno nowe jak i z rynku wtórnego.

Kredyt 2% może być przeznaczony wyłącznie na wydatki dotyczące nieruchomości położonych w Polsce.

Bezpieczny kredyt 2% nie może zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Jaką kwotę można otrzymać?

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł.

Co istotne, maksymalna wysokość kredytu jest znacznie niższa w przypadku, gdy środki przeznaczone będą na dokończenie budowy domu i wynosić będzie odpowiednio:

  • 150 tys. zł – na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa
  • 100 tys. zł – na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Dodatkowo, w powyższym przypadku suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu wynieść może maksymalnie 1 mln zł.

Te ograniczenia dotyczą jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł

Wysokość dopłaty do rat kredytu

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwać przez okres 10 lat.

Czy istnieje limit kredytów i środków na program?

Zgodnie z informacja udzieloną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii rząd zakłada, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będzie mógł finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Następnie wydatki będą spadać.

Z zapowiedzi ministerstwa wynika, że w 2023 r. nie będzie obowiązywał limit, czyli wszyscy chętni, którzy będą posiadali zdolność kredytową, otrzymają kredyt z dopłatą.