Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Zwolnienie z podatku PCC – Zmiany w podatku PCC przy kupnie nieruchomości

Zmiany w podatku PCC przy kupnie nieruchomości

Data aktualizacji: 16 sierpnia, 2023

W dniu 07.07.2023 r. Parlament zakończył prace nad ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie (17.07.2023 r.) ww. ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Ustawa przewiduje m.in istotną nowelizację przepisów podatkowych w postaci zniesienia 2 proc. PCC w przypadku kupna pierwszego mieszkania z rynku wtórnego oraz wprowadzania 6 proc. PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania albo udziałów w tych lokalach. W poniższym wpisie bliżej przyjrzymy się tym zmianom.

Zwolnienie z podatku PCC 2 proc. przy zakupie nieruchomości

Zgodnie z nowelizacją, bez PCC będzie można nabyć:

 • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie będzie mieć zastosowanie, jeśli osobie fizycznej (lub osobom fizycznym dokonującym wspólnego zakupu) w dniu sprzedaży lub przed dniem sprzedaży nie przysługiwało żadne z ww. praw. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli kupujący nabył w drodze dziedziczenia udział w nieruchomości mieszkalnej, który nie przekraczał 50%.

Zwolnienie z podatku 2% PCC – od kiedy?

Przepis o zwolnieniu 2 proc. PCC ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia nowelizacji. Wcześniejsze transakcje będą rozliczane na obecnych zasadach. Warto zatem, aby osoby, które obecnie planują zakup pierwszej nieruchomości zastanowiły się nad przesunięciem przeprowadzenia transakcji.

Opodatkowanie PCC 6 proc. przy zakupie większej liczby mieszkań

Zgodnie z nowelizacją podwyższona do 6% będzie stawka podatku PCC dla zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, lub udziały w tych lokalach. Co istotne, PCC w stawce 6 % dotyczyć będzie wyłącznie sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT).

Stawka 6% będzie miała zastosowanie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • nabycie więcej niż pięciu odrębnych lokali mieszkalnych (lub udziałów w tych lokalach),
 • w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej,
 • jeżeli ich sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT.

Jakie nieruchomości będą wyłączone z opodatkowania 6%?

Spod obowiązku stosowania stawki 6% PCC powinny być wyłączone:

 • komercyjne lokale usługowe (niemieszkalne),
 • nabycia całych budynków,
 • nabycia liczby lokali przekraczającej 5, ale znajdujących się w budynkach położonych na gruntach objętych kilkoma odrębnymi księgami wieczystymi,
 • nabycia udziałów w spółkach posiadających lokale mieszkalne,
 • umowy dotyczących transakcji niepodlegających efektywnemu opodatkowaniu VAT

Powyższa zmiana ma na celu ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

Wprowadzenie stawki 6 % PCC będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.