Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Blog o rynku nieruchomości

Odkryj najnowsze trendy i porady na blogu nieruchomości. Eksperckie artykuły, analizy rynku i praktyczne wskazówki dla kupujących, sprzedających i inwestorów. Twoje źródło wiedzy o nieruchomościach!

czy właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego lokalu

Czy właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego lokalu?

Najemca w wyniku podpisania umowy najmu zyskuje nie tylko prawo korzystania z lokalu, ale również wszelkie inne uprawnienia z tym związane. Jednym z nich jest prawo do ochrony nietykalności lokalu chronione także prawem karnym. Właściciel lokalu nie ma prawa wchodzić do niego w dowolnie wybranym momencie i bez zgody najemcy. Zawierając umowę najmu, Wynajmujący godzi się bowiem na to, że przez pewien czas, określony w umowie, nie może korzystać ze swojego  prawa  własności.

Niemniej, istnieją sytuacje, w których – przy spełnieniu określonych przesłanek – właściciel lokalu będzie miał prawo wejść do lokalu i żądać jego udostępnienia. W poniższym artykule omówione zostaną powyższe sytuacje oraz – pokrótce – konsekwencje prawne nieuprawnionego wdarcia i zajmowania wynajmowanego lokalu przez właściciela.

Więcej
błąd w księdze wieczystej

Błąd w księdze wieczystej: jak go zidentyfikować i jak usunąć?

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem prowadzonym dla nieruchomości, przedstawiającym stan faktyczny i prawny nieruchomości. Domniemywa się, że informacje w niej zawarte są zgodne ze stanem rzeczywistym. W praktyce może się jednak zdarzyć, że zostały one obarczone błędem.

Stąd, przed wystawieniem mieszkania lub domu na sprzedaż, warto dokładnie przejrzeć treść księgi wieczystej. Niewykluczone bowiem, że stan faktyczny bądź prawny mieszkania lub domu nie będzie odpowiadał stanowi ujawnionemu w księdze wieczystej. Aby przejrzeć treść księgi wieczystej nie trzeba udawać się osobiście do sądu – można to zrobić online za pomocą elektronicznego systemu ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl. Jest to całkowicie darmowe – wystarczy znać numer księgi.

Więcej
prawa lokatora w wynajmowanym mieszkaniu

Prawa lokatora w wynajmowanym mieszkaniu

Każdej osobie, która wynajmuje lokal mieszkalny (tj. najemcy) przysługują określone prawa, wynikające z ustawy i umowy zawartej z wynajmującym. Przez ustawę należy rozumieć tu przede wszystkim Kodeks cywilny (a w szczególności przepisy regulujące umowę najmu, w tym umowę najmu lokalu mieszkalnego) oraz ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W szczególności są to przepisy regulujące prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów zawarte w rozdziale 2).

Także zwyczaje towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umów najmu lokalu mieszkalnego mogą w istotny sposób wpływać na sytuacje najemcy, przyznając mu określone – chociażby niepisane – uprawnienia.

Więcej
zakup mieszkania przy rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa małżeńska a zakup mieszkania

Zawarcie związku małżeńskiego niesie za sobą nie tylko zmiany w sferze prywatnej, lecz również istotne kwestie prawno-majątkowe. W świetle obowiązujących przepisów, większość par w Polsce korzysta z domyślnego ustroju wspólności majątkowej. Niemniej jednak, obowiązujące przepisy oferują alternatywę w postaci rozdzielności majątkowej, która pozwala na indywidualne zarządzanie finansami przez każdego z małżonków.

W naszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmowi funkcjonowania rozdzielności majątkowej w kontekście zakupu nieruchomości przez małżeństwo. Szczególną uwagę poświęcimy popularnemu produktowi finansowemu – „Bezpiecznemu Kredytowi 2%„, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych małżeństw.

Więcej
współwłaściciel nieruchomości nie płaci rachunków

Co zrobić, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków? Prawa i obowiązki współwłaścicieli domu jednorodzinnego

Współwłasność to stan, w którym rzecz (w tym nieruchomość) stanowi własność więcej niż jednej osoby. Przepisy prawa rozróżniają dwa rodzaje współwłasności:

  1. współwłasność łączną (np. małżonkowie w ramach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, wspólnicy spółki cywilnej) i
  2. współwłasność w częściach ułamkowych (np. spadkobiercy).

Poniższy wpis dotyczyć będzie współwłasności w częściach ułamkowych domu jednorodzinnego.

Więcej
Zakup i najem mieszkania w Polsce przez obywateli Ukrainy

Zakup i najem mieszkania w Polsce przez obywateli Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie zainteresowanie rynkiem nieruchomości w Polsce wśród obywateli tego państwa znacznie wzrosło – dotyczy to zarówno rynku sprzedaży, jakim również ryku wynajmu nieruchomości.

Stąd pojawia się coraz więcej zapytań o możliwość zakupu mieszkania lub wynajęcia mieszkania w Polsce przez obywatela Ukrainy: czy jest to dopuszczalne, a jeżeli tak, to czy istnieją jakieś ograniczenia lub szczegółowe rozwiązania, które trzeba mieć na uwadze.

Więcej
sprzedaż udziału w mieszkaniu

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Współwłaściciele nieruchomości w częściach ułamkowych (1/2, 1/3, 1/8) posiadają specyficzne prawa pozwalające na wiele działań nie wymagających zgody innych współwłaścicieli. Jednym z kluczowych aspektów tych praw jest możliwość sprzedaży udziału w nieruchomości. W tym artykule zostaną omówione szczegóły tych uprawnień oraz różnice w podejściu do współwłasności o charakterze łącznym, takim jak ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Zrozumienie tych niuansów prawnych jest kluczowe dla każdego, kto chce właściwie zarządzać swoją nieruchomością w Polsce.

Więcej
umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – czym jest?

Sprzedaż nieruchomości często poprzedza umowa przedwstępna. Zawierając ją, strony muszą ustalić szereg kwestii dotyczących przyszłej transakcji. Podjęte na tym etapie decyzje są kluczowe dla dalszego przebiegu procesu zawierania umowy sprzedaży – stają się źródłem praw i obowiązków kontrahentów.

W poniższym artykule zostaną omówione podstawowe kwestie związane z umową przedwstępną, w tym czym jest umowa przedwstępna i jaka może być jej forma, a także kiedy przedawniają się roszczenia z umowy przedwstępnej oraz o czym należy pamiętać zawierając ten rodzaj umowy

Więcej
Zmiany w podatku PCC przy kupnie nieruchomości

Zwolnienie z podatku PCC – Zmiany w podatku PCC przy kupnie nieruchomości

W dniu 07.07.2023 r. Parlament zakończył prace nad ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie (17.07.2023 r.) ww. ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Ustawa przewiduje m.in istotną nowelizację przepisów podatkowych w postaci zniesienia 2 proc. PCC w przypadku kupna pierwszego mieszkania z rynku wtórnego oraz wprowadzania 6 proc. PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania albo udziałów w tych lokalach. W poniższym wpisie bliżej przyjrzymy się tym zmianom.

Więcej
Świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania

Świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania

W dniu 28.04.2023 r. weszły w życie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, które stały się przedmiotem głośnych medialnych doniesień. W związku z tym na nowo pojawiły się pytania dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej oraz tego, czy i kiedy sprzedający lub wynajmujący powinien przekazać ww. dokument odpowiednio nabywcy lub najemcy. Najwięcej uwagi właścicieli nieruchomości przykuły sygnały o przewidzianych w znowelizowanych przepisach karach w związku z brakiem udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

W poniższym artykule pokrótce przypomniane zostanie to, czym świadectwa charakterystyki energetycznej jest oraz – już nieco szerzej – poruszona zostanie kwestia obowiązku przekazywania nabywcy nieruchomości i najemcy świadectwa charakterystyki oraz kar w związku z niespełnieniem tego obowiązku.

Więcej