Biuro Marszałkowska 58: + 48 22 625 15 15

Oddział Mokotów:

+ 48 22 841 32 14

Oddział Wola:

+ 48 22 398 87 97

Blog o rynku nieruchomości

Odkryj najnowsze trendy i porady na blogu nieruchomości. Eksperckie artykuły, analizy rynku i praktyczne wskazówki dla kupujących, sprzedających i inwestorów. Twoje źródło wiedzy o nieruchomościach!

klauzula waloryzacyjna w umowie najmu

Klauzula waloryzacyjna w umowie najmu

Celem właściciela nieruchomości wynajmującego lokal jest osiąganie dochodów z najmu na możliwie stałym poziomie. Jednak w obliczu ciągłych zmian w gospodarce zarówno krajowej, jak i światowej, brak możliwości dostosowania wysokości czynszu do obniżającej się siły nabywczej pieniądza może negatywnie wpływać na finanse właściciela. W odpowiedzi na te wyzwania, ustawodawca umożliwił dokonywanie waloryzacji czynszu najmu (co dotyczy również lokali mieszkalnych) pozwalając na zachowanie wartości dochodów z najmu w zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym.

Więcej
zwolnienie z podatku od nieruchomości

Komu przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych obciążeń, z którym muszą się mierzyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy posiadający nieruchomości. Mimo że jest to stały element krajobrazu finansowego każdego właściciela gruntów, budynków czy budowli, istnieją sytuacje oraz regulacje prawne, które mogą zapewnić zwolnienie z tego podatku lub znacząco zmniejszyć jego wysokość. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć czytelnikom zasady obowiązujące w kontekście podatku od nieruchomości, a także warunki, pod którymi możliwe jest skorzystanie ze zwolnień podatkowych.

Więcej
zakup nieruchomości od syndyka

Zakup nieruchomości od syndyka – aspekty prawne

Kupujący coraz częściej szukają alternatywnych sposobów zakupu nieruchomości po atrakcyjnych cenach. Jedną z takich form jest zakup od syndyka sprzedającego nieruchomość w toku postępowania upadłościowego.

Więcej
spory sąsiedzkie, immisje

Spory sąsiedzkie – jak prawo może pomóc w ich rozwiązaniu? Immisje.

Spory sąsiedzkie są nieuniknione – dotyczyć mogą one różnorakich sytuacji: począwszy od oddziaływania na sąsiedzką nieruchomość w sposób bezpośredni, fizyczny (np. poprzez naruszenie granicy działki, znaków granicznych, bądź budowę na cudzym gruncie), poprzez emisję hałasu lub nieprzyjemnych zapachów, skończywszy na oddziaływaniach nieco mniej oczywistych i o „abstrakcyjnym” charakterze – takich jak cień rzucany przez zbyt wysoki żywopłot, bądź gromadzenie przez sąsiada nieestetycznych rupieci przy płocie.

Więcej
odpowiedzialność cywilna i prawna agentów nieruchomości

Odpowiedzialność cywilna i prawna agentów nieruchomości

Prowadzenie działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związane jest z ryzykiem powstania roszczenia odszkodowawczego.

Należy przy tym wskazać, że przedmiotem pośrednictwa są  nieruchomości, a zatem rzeczy o dużej wartości majątkowej –  dlatego szkoda w postaci uszczerbku w majątku poszkodowanego może mieć znaczną, wartość, a ewentualne roszczenia odszkodowawcze w wielu przypadkach mogą przewyższać możliwości finansowe osób świadczących usługi pośrednictwa.

Więcej
umowa dożywocia

Umowa dożywocia – alternatywa dla tradycyjnej sprzedaży nieruchomości?

Jednym ze sposobów nabycia nieruchomości, obok standardowej umowy sprzedaży, darowizny bądź spadkobrania, jest umowa o dożywocie. Stanowi ona rozwiązanie, które w szczególności dedykowane jest w stosunkach rodzinnych między dziećmi i rodzicami lub wnukami i dziadkami (choć nie tylko).

Więcej
czy właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego lokalu

Czy właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego lokalu?

Najemca w wyniku podpisania umowy najmu zyskuje nie tylko prawo korzystania z lokalu, ale również wszelkie inne uprawnienia z tym związane. Jednym z nich jest prawo do ochrony nietykalności lokalu chronione także prawem karnym. Właściciel lokalu nie ma prawa wchodzić do niego w dowolnie wybranym momencie i bez zgody najemcy. Zawierając umowę najmu, Wynajmujący godzi się bowiem na to, że przez pewien czas, określony w umowie, nie może korzystać ze swojego  prawa  własności.

Niemniej, istnieją sytuacje, w których – przy spełnieniu określonych przesłanek – właściciel lokalu będzie miał prawo wejść do lokalu i żądać jego udostępnienia. W poniższym artykule omówione zostaną powyższe sytuacje oraz – pokrótce – konsekwencje prawne nieuprawnionego wdarcia i zajmowania wynajmowanego lokalu przez właściciela.

Więcej
błąd w księdze wieczystej

Błąd w księdze wieczystej: jak go zidentyfikować i jak usunąć?

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem prowadzonym dla nieruchomości, przedstawiającym stan faktyczny i prawny nieruchomości. Domniemywa się, że informacje w niej zawarte są zgodne ze stanem rzeczywistym. W praktyce może się jednak zdarzyć, że zostały one obarczone błędem.

Stąd, przed wystawieniem mieszkania lub domu na sprzedaż, warto dokładnie przejrzeć treść księgi wieczystej. Niewykluczone bowiem, że stan faktyczny bądź prawny mieszkania lub domu nie będzie odpowiadał stanowi ujawnionemu w księdze wieczystej. Aby przejrzeć treść księgi wieczystej nie trzeba udawać się osobiście do sądu – można to zrobić online za pomocą elektronicznego systemu ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl. Jest to całkowicie darmowe – wystarczy znać numer księgi.

Więcej
prawa lokatora w wynajmowanym mieszkaniu

Prawa lokatora w wynajmowanym mieszkaniu

Każdej osobie, która wynajmuje lokal mieszkalny (tj. najemcy) przysługują określone prawa, wynikające z ustawy i umowy zawartej z wynajmującym. Przez ustawę należy rozumieć tu przede wszystkim Kodeks cywilny (a w szczególności przepisy regulujące umowę najmu, w tym umowę najmu lokalu mieszkalnego) oraz ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W szczególności są to przepisy regulujące prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów zawarte w rozdziale 2).

Także zwyczaje towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umów najmu lokalu mieszkalnego mogą w istotny sposób wpływać na sytuacje najemcy, przyznając mu określone – chociażby niepisane – uprawnienia.

Więcej
zakup mieszkania przy rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa małżeńska a zakup mieszkania

Zawarcie związku małżeńskiego niesie za sobą nie tylko zmiany w sferze prywatnej, lecz również istotne kwestie prawno-majątkowe. W świetle obowiązujących przepisów, większość par w Polsce korzysta z domyślnego ustroju wspólności majątkowej. Niemniej jednak, obowiązujące przepisy oferują alternatywę w postaci rozdzielności majątkowej, która pozwala na indywidualne zarządzanie finansami przez każdego z małżonków.

W naszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmowi funkcjonowania rozdzielności majątkowej w kontekście zakupu nieruchomości przez małżeństwo. Szczególną uwagę poświęcimy popularnemu produktowi finansowemu – „Bezpiecznemu Kredytowi 2%„, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych małżeństw.

Więcej